Παρουσίαση του μηχανικού Mod KOPiS για μπαταρίες 14500

Η μηχανική μπαταριοθήκη KOPiS είναι μια προσφορά του κατασκευαστή Greeco555 aurion28@gmail.com http://www.greekvapers.com/forum/index.php?/user/1047-greeco555/ για την παρουσίαση. Περισσότερα : Ecig reviews blog http://www.aresmares.gr Facebook http://www.facebook.com/ares.mares.923 Twitter http://twitter.com/gr_vape_reviews

A PBusardo (not really a) Review – Some fun stuff and the Sigelei S-Max

In this vid we have some fun, talk about the Shredd & Ragan Cruise Night, the Tatroe Tank, the Sigelei S-Max, some other Maxs, and the Feta-Max Prototype. Links: http://www.wedg.com/common/page.php?pt=The+House+of+Vapor%27s+Shredd+%26+Ragan+Cruise+Night&id=7433&is_corp=0 http://www.cigtechs.com/ http://www.smoktek.com/

Παρουσίαση του επισκευάσιμου ατμοποιητή Omikron SS RBA

Ο επισκευάσιμος ατμοποιητής Omikron είναι μια προσφορά της http://www.nobacco.gr για την παρουσίαση. Περισσότερα : Ecig reviews blog http://www.aresmares.gr Facebook http://www.facebook.com/ares.mares.923 Twitter http://twitter.com/gr_vape_reviews

Wash Your Halo Mini Tank & Your Butt!

Answering viewer requests to wash a halo mini tank. Wash and reuse your Halo Mini Tanks many tmes and save $! Get Halo Mini Tanks: http://tinyurl.com/HaloMiniTanks LIKE ME on FACEBOOK: https://www.facebook.com/IndoorSmokers IndoorSmokers T-shirts: https://www.districtlines.com/indoorsmokers FORUM: http://epicecigreviews.com/ecig-forum/ MY FAVORITE ECIGARETTE: http://www.migcigs.net/109.html MY FAVORITE ECIG MOD: http://bit.ly/iTaste134-Mini MY FAVORITE EJUICE: http://zfer.us/13n3D THE VAPE STATION: http://tinyurl.com/VapeStation DAHLIA SHELF CLOCK: http://tinyurl.com/TimeWarpClock STORY of PHILOSOPHY: http://tinyurl.com/StoryofPhilosophy WebSites: http://www.IndoorSmokers.Com (Under Construction) http://www.EpicEcigReviews.com http://www.WoodysClassicMovieReviews My Other YouTube Channels: EpicEcigReviews EpicHerbReviews EpicReviewGuys

Μπαταρίες και Φορτιστές για mods ηλεκτρονικού τσιγάρου

Όλες οι μπαταρίες και οι φορτιστές για ηλεκτρονικά τσιγάρα και μπαταριοθήκες (ηλεκτρονικές και μηχανικές) που παρουσιάζονται είναι δανεισμένες από το http://www.replacesmoke.gr για την πραγματοποίηση του βίντεο. Περισσότερα : Ecig reviews blog http://www.aresmares.gr Facebook http://www.facebook.com/ares.mares.923 Twitter http://twitter.com/gr_vape_reviews

A CHANGE OF SCENERY!

Ecig Forum Top Posters Award Winners Announced! We will be sending them a selection of ejuices in their choice of flavors. Register at: http://epicecigreviews.com/ecig-forum/ to be eligle for weekly and monthly giveaways! LIKE ME ON FACEBOOK: https://www.facebook.com/IndoorSmokers LIKE ME on FACEBOOK: https://www.facebook.com/IndoorSmokers IndoorSmokers T-shirts: https://www.districtlines.com/indoorsmokers FORUM: http://epicecigreviews.com/ecig-forum/ MY FAVORITE ECIGARETTE: http://www.migcigs.net/109.html MY FAVORITE ECIG MOD: http://bit.ly/iTaste134-Mini MY FAVORITE EJUICE: http://zfer.us/13n3D THE VAPE STATION: http://tinyurl.com/VapeStation DAHLIA SHELF CLOCK: http://tinyurl.com/TimeWarpClock STORY of PHILOSOPHY: http://tinyurl.com/StoryofPhilosophy WebSites: http://www.IndoorSmokers.Com (Under Construction) http://www.EpicEcigReviews.com http://www.WoodysClassicMovieReviews My Other YouTube Channels: EpicEcigReviews EpicHerbReviews EpicReviewGuys