Αρχική Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα –Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Αρχική Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα 1. Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι περιέκτες επαναπλήρωσης διατίθενται στην αγορά μόνο εφόσον τηρούν τις διατάξεις του παρόντος νόμου, την … Continue reading Αρχική Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2014/40/ΕΕ περί προσέγγισης νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών για προϊόντα καπνού και συναφή προϊόντα –Άρθρο 21 – Ηλεκτρονικά τσιγάρα

Οδηγία Ευρωπαϊκης Ένωσης για το Η. Τσιγάρο

Το αρχικό κείμενο Η Οδηγία μεταφρασμένη : • Επί του παρόντος δεν υπάρχει σε ολόκληρη την ΕΕ ρυθμιστικός σκελετός να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ποιότητα των η. τσιγαρων. Η εφαρμογή της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων δεν είναι επαρκής. 1 Συγκέντρωση και Μέγεθος • Ένα e-τσιγάρο με συγκέντρωση 20 mg / ml … Continue reading Οδηγία Ευρωπαϊκης Ένωσης για το Η. Τσιγάρο