Οδηγία Ευρωπαϊκης Ένωσης για το Η. Τσιγάρο

Το αρχικό κείμενο Η Οδηγία μεταφρασμένη : • Επί του παρόντος δεν υπάρχει σε ολόκληρη την ΕΕ ρυθμιστικός σκελετός να εγγυηθεί την ασφάλεια και την ποιότητα των η. τσιγαρων. Η εφαρμογή της οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων δεν είναι επαρκής. 1 Συγκέντρωση και Μέγεθος • Ένα e-τσιγάρο με συγκέντρωση 20 mg / ml … Continue reading Οδηγία Ευρωπαϊκης Ένωσης για το Η. Τσιγάρο